Essencial
Per consultar aquesta secció fes clic aquí.
  Monogrŕfics
Per consultar aquesta secció fes clic aquí.
  Complementària
Per consultar aquesta secció fes clic aquí.
  BIBLIOGRAFIA DE LLUÍS LLACH


Són nombroses les publicacions que s’han dedicat en els darrers trenta-cinc anys a l’obra i figura de Lluís Llach.  A l’hora de classificar el principal material editat, hem cregut adient dividir aquesta secció en dos apartats. El primer, “Bibliografia essencial”, recull totes les publicacions centrades exclusivament, monogràficament, amb el cantant de Verges. Hi trobem des de treballs expressament biogràfics, fins a  antologies dels seus textos i partitures. Hi destaquem pels seus continguts llibres com CATALOGNE VIVRE de Jacques Erwan i Marc Legras; UN TROBADOR PER A UN POBLE de Josep-Miquel Servià; HISTÒRIA DE LES SEVES CANÇONS explicada a  Josep Maria Espinàs; LA GEOGRAFIA DEL COR d’Ytak (Cathy Morandeau); LLUÍS LLACH de Carles Gàmez, o ALÈ DE REVOLTA de Víctor Mansanet.

El segon bloc en que hem dividit aquest apartat és el de la “Bibliografia complementària” que engloba volums que contenen en les seves planes alguna part o referència dedicada a Lluís Llach, siguin o no específicament centrats en la Nova Cançó o en la música. En aquest capítol entrarien des de les antologies i treballs que recorden la història de la Cançó al nostre país, com és el cas de LA NOVA CANÇÓ i CRÒNICA APASSIONADA DE LA NOVA CANÇÓ de Jordi Garcia-Soler, dues obres força interessants i completes de Llorenç Soldevila, UNA HISTÒRIA DE LA CANÇÓ de Josep Porter-Moix, o més recentment el DICCIONARI DE LA CANÇÓ de Miquel Pujadó.

També tenen lloc en aquest espai els diferents llibres que recullen en els seus capítols entrevistes a Lluís Llach. Alguns exemples serien: ME QUEDA LA PALABRA de Ramon Trecet Ramon i Xabier Moreno; IDENTITATS de Josep Maria Espinàs; FIGURES, de Zeneida Sarda, o el CIUDADANOS DE BABEL de la Fundació Contamíname...

Finalment per tancar el nostre criteri de selecció de les obres complementàries, les publicacions menors (per el seu interès i contingut), com podem ser llibres que breument citen alguna referència llaquiana o d’altres que simplement recullen mostres fotogràfiques, clourien aquesta secció.

Dins la bibliografia esperem incloure un llistat del conjunt de material, que al llarg de la carrera artística de Lluís Llach, s’ha anat editant fora de l’àmbit bibliotecari, com poden ser especials editats en diaris i revistes o en programes de recitals històrics,  que tenen una importància documental molt interessant.


 Copyright © 2002, www.lluisllach.com - Avis Legal