EDICIONS ESPECIALS


VERGES 50

Editat
Ariola 75381-D, 1980
  NOTES
  Edició especial per a la Caixa d'Estalvis de Sabadell.
  CANÇONS

1. Tema del Vent (Instrumental)
2. Tema del mercat a la plaša (Instrumental)
3. Tema dels carros (Instrumental)
4. Tema de l'escola (Instrumental)
5. Tema de la processó (Instrumental)
6. Els meus ulls aquí
7. País petit
8. Arran de terra Copyright © 2002, www.lluisllach.com - Avis Legal